thông tin liên hệ
Mr. Nồng Hằng Ký
Giám đốc - 0938 872 255

Mr. Hội
- 0353 443 267

Phối bột màu theo yêu cầu của khách hàng

Bột màu cam
Bột màu cam
Bột màu xanh dương
Bột màu xanh dương
Bột màu tím
Bột màu tím
Bột màu xanh lá cây
Bột màu xanh lá cây
Bột màu đỏ
Bột màu đỏ
Bột màu vàng
Bột màu vàng
Bột màu xanh lá
Bột màu xanh lá
Bột màu nâu đất
Bột màu nâu đất
Bột màu xanh ngọc
Bột màu xanh ngọc
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bảng màu pantone
Bảng màu pantone